O NÁS

Náš příběh 

Statek č. 6 se nachází v malebné osadě Rudoltice u Vrchotových Janovic, v Kraji blanických rytířů nedaleko Benešova u Prahy. Kraj zapomenutý, o to více přirozený a podmanivý. Vlastníme rodinný statek, který postupně rekonstruujeme a rozšiřujeme.  Zachováváme původní dispozice hospodářství a k rekonstrukcím přistupujeme citlivě s důrazem na funkčnost a místa, Společně se staráme o chod statku a zvířata.  

Kromě volně se pasoucích zvířat se u nás na statku můžete setkat s tradičním řemeslem venkova, kovářstvím.  Pokud zavítáte do našich končin, přijeďte se podívat i k nám, jste srdečně zváni.  

Od vidlí až po vidličku

Vždy pro nás bylo důležité produkty živočišné výroby nejen s péčí vyrobit, ale také v místě i prodávat.  Zvyšovat  povědomí o důležitosti a původu místních potravin. Zkrátit dodavatelský řetězec, podpořit lokální prodej a vrátit život na venkov. Cíle jsou to nemalé a malými krůčky se rok co rok dostáváme k jejich naplnění.  

  • V roce 2019 jsme po povinném přechodném období získali certifikaci BIO. 
  • V roce 2022 jsme dokončili vybudování vlastní bourárny se zracím boxem včetně její registrace.  
  • V roce 2023 otevřeme prodejnu s prodejem vlastních a regionálních BIO potravin.   

Krajinou života 

Chceme respektovat přírodní zákonitosti a procesy. Není nám lhostejné našeho okolí. Aktivně se podílíme na utváření rozmanitosti krajiny. Vybudovali jsme tůně, založili malý ovocný sad starých odrůd, vytváříme nové krajinné prvky v podobě alejí, staráme se o funkčnost nebeského rybníka.